අමතන්න

අපගේ සහය ලබාගැනීම සදහා

දැන්ම අපව අමතන්න

කිතුල්හේන, මත්තේගොඩ
ශ්‍රී ලංකාව. 10240

+94 (0) 74 021 7780
+94 (0) 77 699 9695

+94 (0) 11 435 8388

support@newrelease.biz
inqury@newrelease.biz


සඳුදා - සිකුරාදා: උදෑසන 9 සිට පස්වරු 6 දක්වා
සෙනසුරාදා, ඉරිදා සහ වෙළද නිවාඩු
දිනයන්හි වසා ඇත